Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Virkemidler

Politiske virkemidler er det verktøyet politikerne tyr til for blant annet å styre våre transportvalg. De fleste kjenner virkemidlene bedre som skatter, avgifter og subsider.

Forskning fra Tempo-prosjektet viser at mange nordmenn er positive til avgifter i transportsektoren 

 • Folk vil ha rushtidsavgift
  Et flertall i befolkningen foretrekker rushtidsavgift framfor bomavgift i de store byene, viser CICERO-studie. Men bompenger får også overraskende høy oppslutning i norske storbyer. Les mer
 • Sier ja til høyere drivstoffavgifter
  Over halvparten av nordmenn sier at de gjerne vil øke drivstoffavgiften med nærmere en krone hvis de vet at pengene går til miljøformål. Miljø-økonom Michael Hoel er ikke overrasket. Les mer
 • Bæringer positive til restriksjoner
  Tempo-forskere undersøkte holdningene til restriktive virkemidler i Bærum og Drammen. Bæringene viste seg å være de mest positive av de to.  

Vitenskapelige artikler

Nudges - små dytt i riktig retning

Et "nudge" er endringer i valgsituasjonen som gir betydelig endring i atferd uten å endre valgmulighetene, endre kostnader eller innføre/fjerne barrierer. Foreløpige konklusjoner viser at "nudging" ikke fungerer perfekt i transportsektoren i Norge. 

Nudges – kan små incentiver få folk til å velge mer miljøvennlig? Presentasjon under Tempokonferansen 2013 v/Steffen Kallbakken, CICERO

 • Nudge fungerer godt når økonomiske incentiver drar i samme retning, og atferdsendringen ikke er krevende 
 • Nudge fungerer godt når valget ikke er spesielt nøye gjennomtenkt/lav bevissthet 
 • Nudge fungerer ikke like godt når atferden allerede er sterkt regulert og bevisstheten er høy.

Hvor er virkemidlene?

Myndighetene presenterer ofte mål og visjoner, men det er ikke alltid like lett å vite hvilke virkemidler som skal hjelpe dem med å oppnå disse målene.

 • Hårete mål – for beskjedne virkemidler? 
  Regjeringen har satt ambi­siøse mål for reduksjon av klimagassutslippene fra samferdsel. Men monner det? spør leder for Tempo-prosjektet Lasse Fridstrøm. 
 • Vage klimamål gir politikerne handlingsrom
  Den siste transportplanen er vag i sine målsettinger og i valg av virkemidler. Dette er en måte for politikerne å skaffe seg handlingsrom, skriver Vibeke Nenseth.  
 • Magre kutt i nasjonal transportplan
  Tiltakene og virkemidlene som skisseres i Nasjonal Transportplan vil kutte omtrent 2,5 millioner tonn CO2, hvis vi legger godviljen til. Det er omtrent en million tonn for lite. 

Kraftige tiltak nødvendige i byene

Trafikken i Bergen slipper ut over 330.000 tonn CO2 i året. Selv dyrere drivstoff, billigere kollektivtransport og dyrere parkering vil knapt påvirke dette tallet, viser beregninger fra Transportøkonomisk institutt.

Informasjon som virkemiddel

Tempoforskere gjennomførte et eksperiment på Kunnskapsbyen utenfor Lillestrøm. De ville se om mer informasjon førte til flere kollektivreisende. De fant ingen effekt. 
– Studien vister at det antakelig ikke er mangel på informasjon om kollektivtilbudet som er årsaken til at mange kjører egen bil til Kunnskapsbyen, sier Tempo-forsker Silje Tørnblad.

 

 

 

 

 

Lær mer om virkemidler på tiltakskatalog.no