Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Vei

Veitrafikk står for størstedelen av klimagassutslippene i transportsektoren med totalt 10,2 millioner CO2-ekvivalenter i året.

Det finnes i dag 2,74 millioner biler på norske veier, hvorav 2,2 millioner er personbiler.

Siden 1980 har antall førerkort i Norge økt med 1,3 millioner, antall biler med 1 million og antall innbyggere med 0,7 millioner.

I gjennomsnitt bruker en norsk bil ca. 0,74 liter på mila og kjører 13 300 kilometer i året.

I 2008 ble det solgt 1,83 milliarder liter bensin og 3,16 milliarder liter diesel.

Norske bensindrevne kjøretøy slapp i 2008 ut 3,9 millioner tonn CO2, mens dieseldrevne kjøretøy slapp ut 5,9 millioner tonn CO2.

Bensinsalget i Norge har sunket med 50 millioner liter siden 1980, mens dieselsalget har økt med omtrent 2,5 milliarder liter.

En liter bensin og en liter diesel slipper ut henholdsvis 2,8 kg og 3,1 kg CO2-ekvivalenter i såkalt livsløpsutslipp. Det vil si at utslipp forbundet med både bruk/forbrenning og produksjon er inkludert.

Selv om mange nye personbiler er gjerrige både på utslipp og drivstofforbruk, er det viktig å huske på at bilen er skyldig i utslipp allerede før den har forlatt bilbutikken. Her er livsløpsutslippet fra produksjonen av et utvalg biler:

  • Mercedes S350 (bensin) - 10 406 kg CO2-ekvivalenter.
  • Ford Galaxy 2.0 (bensin) - 8500 kg CO2-ekvivalenter.
  • Toyota Prius 1,5 L (bensin/hybrid) - 4875 kg CO2-ekvivalenter.
  • Golf A4 (diesel) - 4578 kg CO2-ekvivalenter.

Det ble i 2008 gjennomført 337 millioner bussreiser i Norge. En kort busstur i byen slipper ut 103 gram CO2-ekvivalenter per person-kilometer, mens en lengre busstur slipper ut 52 gram CO2-ekvivalenter per person-kilometer. Begge utslippstallene er livsløpsutslipp.

I 1975 ble det fraktet noe over 200 millioner tonn på norske veier med lastebil. I 2008 ble 300 millioner tonn passert. Dette var en vekst fra 2007 til 2008 på hele 8,3 prosent.

Godsbilenes transportarbeid øker omtrent like raskt. I 2008 utgjorde det nesten 17,6 milliarder tonnkilometer, en oppgang fra 2007 på ca. 8 prosent. I løpet av de siste 35 årene har gjennomsnittlig transportlengde per tonn økt betydelig – fra drøyt 22 kilometer i 1975 til over 58 kilometer i 2008.

Kilder: Transportytelser i Norge 1946 - 2008