Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Jernbane

Å reise med tog er et energieffektivt transportalternativ med lave klimagassutslipp, dersom det går på elektrisitet fra fornybare kilder. I 2008 ble det foretatt 58,6 millioner reiser med tog i Norge.

Lengde på jernbanenettet i Norge: 4114 kilometer.

Transportarbeidet på bane er på 2,67 millioner tonnkilometer, noe som tilsvarer en markedsandel i godstransportarbeidet på sju prosent. 

Å transportere ett tonn gods på strekningen Oslo - Bergen med fly gir 500 ganger høyere utslipp sammenlignet med tog.

Å transportere ett tonn gods på strekningen Oslo - Bergen med tog vil slippe ut 65 prosent mindre CO2 sammenlignet med samme transportarbeid med lastebil.

Per personkilometer på strekningen Oslo - Bergen har fly 212 ganger høyere utslipp av klimagasser enn tog.

Statistisk sentralbyrå oppfører jernbane med null i CO2-utslipp. Det er fordi det meste av norsk strøm kommer fra norsk vannkraft, som er tilnærmet utslippsfritt.

Samtidig er Norge forbundet med et strømnett som inkluderer kraftproduksjon i flere land. Vi både importerer og eksporterer kraft. Landene vi handler kraft med har en mindre ren kraftproduksjon enn Norge.Dersom Norge har høy kraftproduksjon et år, kan vi eksportere desto mer ren kraft til utlandet. Dersom vi produserer lite, må vi importere desto mer. Det samme gjelder ved høyt eller lavt forbruk: Dersom nordmenn forbruker lite strøm, kan vi eksportere mer til utlandet. Dersom vi forbruker mye, må vi importere mer.

Ved hjelp av Life Cycle Assesessment databasen ved sveitsiske EcoInvent Centre kan vi likevel komme med overslag over hvor store utslipp en togreise medfører:

En togreise forbruker 0.12 kWh per personkilometer. Dersom denne togreisen foregår med norsk elektrisitet + netto import slipper det ut 50 gram CO2-ekvivalenter per kWh.

Er elektrisiteten en nordisk miks er utslippet 210 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Og er det en europeisk miks er utslippet på 560 gram per kWh. I tillegg kommer 7 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer for produksjon, vedlikehold og avhending av infrastruktur.

Kilder: Transportytelser i Norge 1946 - 2008, SSB, Jernbaneverket.