Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Fly

For å opprettholde industri og bebyggelse i et langstrakt og tynt befolket land som Norge, er flytrafikk i mange tilfeller en nødvendighet. Flytrafikken står i Norge for utslipp av 1,3 millioner tonn CO2.

 

Utslipp fra flytrafikk i Norge utgjør mindre enn 3 prosent av landets samlede klimagassutslipp.
Fra 2007 – 2008 økte klimagassutslippene fra flytrafikken med 14 prosent. 
Hvert år foretas det omtrent 10 millioner innenriks flyreiser i Norge. 
Antall flyreiser til og fra Norge er omtrent 15 millioner. 
Fra 2005 til 2008 økte antall flyreiser til og fra Norge med 32 prosent. 
Innenriks flyreiser slipper ut 158 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. En kortere utenlands flyreise slipper ut 130,4 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, mens en interkontinental flight slipper ut 105,6 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. 
I tillegg til CO2 utslippene kommer dannelsen av kondensstriper, cirrusskyer og utslipp i høyere luftlag. Derfor bør utslippene fra fly multipliseres med en tilleggsfaktor på 1,8. 
Såkalte indirekte utslipp inkluderer også utslippene som følger med produksjonen av drivstoffet. Inkluderes indirekte utslipp gir en innenriks flytur et tillegg på 56 gram C02-ekvivalenter per personkilometer, kortere utenlandsflytur gir et tillegg på 52 gram C02-ekvivalenter og en interkontinental flight gir et tillegg på 48 gram C02-ekvivalenter. Disse indirekte utslippene skal ikke multipliseres 

Utslipp fra flytrafikk i Norge utgjør mindre enn 3 prosent av landets samlede klimagassutslipp.

Fra 2007 – 2008 økte klimagassutslippene fra flytrafikken med 14 prosent. 

Hvert år foretas det omtrent 10 millioner innenriks flyreiser i Norge. 

Antall flyreiser til og fra Norge er omtrent 15 millioner. 

Fra 2005 til 2008 økte antall flyreiser til og fra Norge med 32 prosent. 

Innenriks flyreiser slipper ut 158 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. En kortere utenlands flyreise slipper ut 130,4 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, mens en interkontinental flight slipper ut 105,6 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer. 
I tillegg til CO2 utslippene kommer dannelsen av kondensstriper, cirrusskyer og utslipp i høyere luftlag. Derfor bør utslippene fra fly multipliseres med en tilleggsfaktor på 1,8. 

Såkalte indirekte utslipp inkluderer også utslippene som følger med produksjonen av drivstoffet. Inkluderes indirekte utslipp gir en innenriks flytur et tillegg på 56 gram C02-ekvivalenter per personkilometer, kortere utenlandsflytur gir et tillegg på 52 gram C02-ekvivalenter og en interkontinental flight gir et tillegg på 48 gram C02-ekvivalenter. Disse indirekte utslippene skal ikke multipliseres med tilleggsfaktor på 1,8.

Kilder: Transportytelser i Norge 1946 - 2008, CICERO