Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Båt

Norge er en kystnasjon hvor skipstrafikken spiller stor rolle når både mennesker og gods skal komme frem. Ikke minst er transport med skip sentralt innenfor petroleumssektoren. Utslipp fra innenriks skipsfart slipper ut 3,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. 

Utslipp fra innenriks skipsfart slipper ut 3,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. 
Skip og båter står for omtrent 22 prosent av klimagassutslippene fra transportsektoren. 
Utslippene økte med 15 prosent fra 1980 – 2007. 
89 prosent av godstrafikken til og fra utlandet går med skip.
Skip frakter 93 millioner tonn oljeekvivalenter (olje / gass) ut av landet  hvert år.
Markedsandelen for godstransportarbeid til sjøs er på 44,6 prosent. 
Skip og båter står for transportsektorens største utslipp av nitrogenoksid, med over 60 000 tonn årlig. Dette tilsvarer 36 prosent av Norges årlige utslipp av nitrogenoksid. 
En hurtigferje slipper ut 803 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, medregnet indirekte uslipp. Det vil si medregnet utslipp forbundet med produksjonen av drivstoffet. 
En passasjerferje slipper ut 205 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, ikke medregnet indirekte utslipp.

Skip og båter står for omtrent 22 prosent av klimagassutslippene fra transportsektoren.

Utslippene økte med 15 prosent fra 1980 – 2007. 89 prosent av godstrafikken til og fra utlandet går med skip.

 Skip frakter 93 millioner tonn oljeekvivalenter (olje / gass) ut av landet  hvert år.

Markedsandelen for godstransportarbeid til sjøs er på 44,6 prosent. 

En hurtigferje slipper ut 803 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, medregnet indirekte uslipp. Det vil si medregnet utslipp forbundet med produksjon av drivstoff, nødvendig infrastruktur og avhending av selve båten

En passasjerferje slipper ut 205 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer, ikke medregnet indirekte utslipp.

Kilder: Transportytelser i Norge 1946 - 2008