Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Kollektivtransport

Kollektivtransport handler om både miljø og framkommelighet. I dag har vi over 2,1 millioner personbiler i Norge, et tall som stadig går oppover. De store byene i Norge sliter både med helseskadelige konsentrasjoner av skadelige gasser og partikler i luften, samt med hvordan de skal få plass til de stadig flere bilene.

Buss som skinner

Bane eller buss? Buss, sier transportforskerne. Billigere og like bra. 

Tenke det, ønske det, kjøre det

Norges befolkning vokser raskt. Hvordan skal vi hindre at framtidens pendlere og fritidsreisende setter seg bak rattet?

Bildelerne

Personbilen gir oss frihet til å reise når og hvor vi vil. Det trenger imidlertid ikke å bety at alle må ha egen bil. I Oslo velger stadig flere å dele. Men storskala satsning på dette krever offentlig støtte.

Utfordringer i kø

Forskning viser at flere veier gir mer trafikk, mens lokalpolitikere opplever at restriktive tiltak er upopulære. En ny nettside fra fagmiljøene kan gi lokalpolitikere den kunnskapen de trenger for å sette sammen tiltakspakker som virker. 

Informasjon som virkemiddel

Kunnskapsbyen Lillestrøm, en bedriftsklynge på Kjeller i Skedsmo kommune, har et godt kollektivtilbud. Likevel velger flesteparten av de ansatte å kjøre egen bil. Forskere fra CICERO Senter for klimaforskning ville finne ut om tilgang til spesialtilpasset informasjon ville få flere til å reise kollektivt til jobb.