Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Klimaeffekten av transport

Hvor oppvarmende er dine reisevaner? Tempo-prosjektet har forsøkt å finne svar. 

  • Det å reise alene i en stor bil kan være like ille for klimaet som at vi flyr. Men dersom tre personer reiser sammen i en liten bil, kan dette ha like liten påvirkning på klimaet som en togreise, Les mer her.

Illustrasjonen viser klimaeffekt per passasjerkilometer med forskjellige transportmidler.
Hentet fra:
Borken-Kleefeld, Jens, Jan Fuglestvedt, and Terje Berntsen, 2013.
Mode, load, and specific climate impact from passenger trips. Environmental Science and Technology: Just accepted manuscriptdoi: 10.1021/es4003713 
 

CO2 utslipp fra transport i verden (tall fra Verdensbanken)