Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Jernbane

I Norge er jernbanen det nærmeste du kommer et utslippsfritt transportmiddel. 

  • Lyntog
    Tar vi med utslipp fra byggeperioden kan det ta lang tid før en høyhastighetsbane er klimanøytral. Meningene omkring lyntog er delte, men i dag virker det som om lyntog i Norge tilhører en fjern fremtid.  Les mer. 
  • Populær jernbane 
    Satsing på godstransport med tog er populært i Europa. Dette gir politikere handlingsrom til å prioritere jernbanen i en presset økonomi, ifølge Tempo-forskning. Les mer.
  • Grønn godstransport

    Overføring av internasjonalt gods fra veg til jernbane har positive klimavirkninger. En sparer 85 prosent av oppvarmingen per tonnkm, ifølge Tempo-rapporten Green Handshake. Les mer.