Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Fly

Flytransport står for to til tre prosent av de globale utslippene av CO2. Men i tillegg fører utslipp av andre klimagasser og kondensstriper til at en flytur er langt mer oppvarmende enn bare CO2 utslippene skulle tilsi. 


Nordmenns klimarekneskap for transport har blitt undersøkt av CICERO. Utrekningane baserer seg på TØIs reisevaneundersøking frå 2009 og rapport om transportytingar for same år. Les mer her
 
  • De 10 prosent rikeste i Tyskland står for nesten 20 prosent av den totale klimapåvirkningen fra reiser, viser CICERO-forskning.
  • Bil varmer opp mer enn fly på siktReiser du med fly, varmer du opp kloden mer på kort sikt enn om du kjører samme distanse alene i en bil. Men på lengre sikt er det motsatt
  • Vanndamp, dannelsen av kondensstriper, samt utslippene av CO2 og nitrogenoksid er det som gir de største bidragene til den oppvarmende effekten av flyreisen din, ifølge Tempo-rapport.
  • Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke, sier Tempo-forsker Borgar Aamaas.
  • Vi elskar å fly. Dei siste tre åra har flytrafikken ut av landet auka med 33 prosent og innanriksflygingane med 16 prosent.
  • De lange reisene står for 70 prosent av klimaeffekten fra norske reisevaner, ifølge Tempo-forsker Borgar Aamaas. Disse reisene gjennomføres hovedsakelig med fly. Totalt står flyreisene våre for 52 prosent av klimaeffekten fra våre reisevaner. 
Forskningsrapport
 
Vitenskapelige artikler
Borken-Kleefeld, J., Terje Berntsen and Jan Fuglestvedt (2010): Specific Climate Impact of Passenger and Freight Transport. Environmental Science & Technology (ES&T), 2010, 44 (15), pp 5700–5706.