Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Hydrogen

Hydrogendrivstoff er basert på forbrenningen av hydrogen. Hydrogen er det enkleste av alle grunnstoffatomer, og det dominerende grunnstoffet i universet. En motor som forbrenner hydrogen vil være helt utslippsfri med avgasser bestående av vann i stedet for CO2. Med universets vanligste grunnstoff som drivstoff burde det vel være bare å sette i gang? Ikke helt dessverre.

Ford Edge - et plug-in hybrid-hydrogen konsept (Foto: AudeVivere)

På jorden forekommer hydrogen ytterst sjeldent i ren form, her er det som regel bundet til oksygen i vann eller i hydrokarboner. Til gjengjeld finnes det nærmest i utømmelige mengder; det er lett tilgjengelig og kan fremstilles over alt, i motsetning til hva som er tilfellet med fossilt brennstoff.

Problemet er at for å kunne utnytte hydrogen som drivstoff må det isoleres. Dette kan gjøres på et utall måter, men felles for dem alle er at det krever energi. Ikke alle metodene er like effektive eller miljøvennlige. Hydrogen er hva vi omtaler som en ”energibærer” ikke en selvstendig energiform. Skal hydrogen brukes i for eksempel biler må hydrogen først fremstilles, for så å brukes direkte i en forbrenningsmotor eller indirekte for oppladning av brenselceller som driver en el-motor. For at hydrogen skal være en helt utslippsfri energikilde forutsettes det at det under produksjonen er benyttet fornybar energi.

Hindringer og muligheter

Det finnes mange hindre som skal forseres før hydrogen blir et utbredt drivstoff innenfor privatbilisme. Foreløpig er brenselscellene som brukes både for dyre og har for kort levetid. I tillegg vil det koste milliarder av kroner å få på plass en relativt heldekkende infrastruktur i Europa, og dersom eksempelvis halvparten av EUs bilpark skulle gå på hydrogen vil det kreve en femdobling av hydrogenproduksjonen i Europa.

Hydrogenløsninger er imidlertid et felt det satses på, ikke minst her i landet. I 2009 bevilget Regjeringen knappe 50 millioner kroner til RENERGI-programmet , hvorav en stor del av bevilgningen gikk til det såkalte HyNor-prosjektet. Målsetningen bak HyNor er å etablere et sammenhengende nettverk av hydrogenfyllestasjoner mellom Oslo og Stavanger. HyNor skal bygge opp en infrastruktur og utfordre ulike aktører i industri og forskning til å utvikle og prøve ut forskjellige måter å fremstille hydrogen til kommersielt bruk.