Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Drivstoff

Hva skal vi fylle tanken med? Diesel eller bensin? Fossilt drivstoff eller biodrivstoff? Valgene er mange og klimaeffekten forskjellig fra drivstoff til drivstoff. Tempo prøver å finne ut utslippenes effekt på klima. 

Diesel eller bensin?

Det korte svaret er diesel. Diesel fører til mindre utslipp av klimagassen CO2 og fører til mindre oppvarming i et langt perspektiv. Utslippene fra diesel innholder imidlertid mange andre oppvarmende gasser, som lever kortere i atmosfæren. Dermed er utslippene fra diesel mer oppvarmende enn bensin over en kortere periode. Men etter ti til femten år er nettooppvarmingen mindre. 

 • Diesel danker ut bensin
  Dieselbiler er bedre for klimaet enn bensinbiler, slår CICERO-forsker Terje Berntsen fast i en ny studie. Dermed ser det ut til at norske myndigheter anbefaler bensinbiler på feil grunnlag.

Vitenskapelige artikler
Katsumasa Tanaka, Terje Berntsen, Jan S. Fuglestvedt and Kristin Rypdal  (2012): Climate Effects of Emission Standards: The Case for Gasoline and Diesel Cars. Environmental Science & Technology. March 21, 2012.


Er biodrivstoff klimavennlig?

I prinsippet ja. Men om biodrivstoff er klimavennlig eller karbonnøytralt er likevel et definisjonsspørsmål. Det sentrale for i hvilken grad biodrivstoff er karbonnøytralt, er hvor lang tid det tar for en ny avling å absorbere utslippene fra bruken av biodrivstoffet og hvordan det produseres

 • Det vanskelige biodrivstoffet
  Om biodrivstoff er fornybart, avhenger av hvordan det produseres og hva det produseres av. Biodrivstoff kan være så mangt, men CO2 er og blir CO2.
 • Bra med hogst på kort sikt
  Økt uttak av norsk boreal skog til produksjon av biodrivstoff er på kort sikt fordelaktig for klimaet. 
 • Klimaeffekt av biobrensel
  Når vi brenner biomasse, tar det mellom ett og hundre år før utslippene av karbondioksid er tatt opp av skogen igjen. I mellomtiden bidrar utslippene til global oppvarming. Nå kan forskere for første gang regne ut hvor mye. 
 • Transportkur med biodrivstoff
  – Selv om biodrivstoff ikke er utslippsfritt i et livsløpsperspektiv, regner Klimakur med null utslipp, og det fører til at biodrivstoff kommer altfor godt ut i rapporten, sier Kallbekken.

Vitenskapelige artikler
Cherubini, F., Glen P. Peters, Terje Berntsen, Anders H. Strømman, Edgar Hertwich (2011): CO2 emissions from biomass combustion for bioenergy: atmospheric decay and contribution to global warming. GCB Bioenergy (2011).

 

Er elbilen mer klimavennlig enn vanlige biler?

Ja, men det kommer an på hvordan elektrisiteten er produsert. Det er også viktig å huske på at det går med en del CO2-utslipp i produksjon av bil og batteri. 

 

Hvordan oppnå målet i Klimameldingen om at nye biler ikke skal slippe ut mer enn gjennomsnittlig 85 g/km i 2020?

 • Oppnåelse av 85-gramsmålet avhenger av høy elbil- og/eller ladbar hybridbilandel.
 • Scenarioer med mye elbiler og ladbare hybridbiler er mer robuste for målet om nasjonale utslippsreduksjoner men med risiko for økt bilhold.
 • Økt kostnad per gram CO2-utslipp øker insentivet for å kjøpe dieselbilene.
Se transportforsker Erik Figenbaums presentasjon fra Tempokonferansen om Bytransport.