Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Om TEMPO

Uten store og dyptgripende tiltak vil transportsektorens påvirkning på klimaet bli stadig større utover i dette århundret. Men kunnskapen om hvilke tiltak som virker er mangelfull: Hva skal til for at vi skal reise mer miljøvennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje på klimaets premisser?

TRANSPORT. Transportsektoren står for omlag 13 prosent av de globale klimagassutslippene.Transportøkonomisk institutt (TØI) og CICERO Senter for klimaforskning med partnere ønsker å besvare disse spørsmålene. I forskningsprosjektet TEMPO jobber TØI og CICERO tett med bedrifter og offentlige myndigheter. Målet med prosjektet er å framskaffe informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker for å skape et mer miljøvennlig transportsystem.

Prosjektet har seks arbeidspakker:

  1. Tallfeste klimapåvirkningen fra dagens og framtidas transportteknologier
  2. Styrke kunnskapen om klimaeffekten til ulike transportpolitiske virkemidler  
  3. Forstå hvordan små endringer i informasjon og valgmuligheter kan påvirke atferd
  4. Bedre beslutningsverktøy for grønnere varetransport
  5. Forstå institusjonelle barrierer og muligheter
  6. Formidle forskningsresultatene på en effektiv måte

Tidsperspektiv

Prosjektet løper i fra 2. halvår 2009 – 1.halvår 2014 og har et budsjett på nær 30 millioner kroner fra programstyret RENERGI i Norges forskningsråd og vel 5 millioner kroner fra brukerpartnerne.

Partnere

Forskningspartnerne i TEMPO-prosjektet er

Brukerpartnerne er

Mer