Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.


I dag frakter ifølge ICAO omtrent 25 000 fly rundt 3 milliarder passasjerer årlig. Globalt står flytrafikken for omtrent 2–2,5 prosent av de totale menneskeskapte CO2-utslippene. Regner vi kun med klimaeffekten av klimagassutslippene, står luftfarten bak omtrent 3,5 prosent av det totale strålingspådrivet siden førindustriell tid.

 
Tall fra Aamaas, B. (CICERO) Se tabell i bunnen av saken

Mer enn CO2

Det er imidlertid ikke bare CO2-utslipp som har konsekvenser for klimaet. I tillegg til CO2 består utslipp fra fly av en rekke andre komponenter som påvirker klimaet, blant annet vanndamp som bidrar til at det dannes kondensstriper og cirrusskyer. Tar vi med effekten av dette, øker lufttransportens andel av historisk stråling-spådriv til 4,9 prosent.

Hvor og hvordan flyene flyr har betydning for hvordan utslippene påvirker strålingspådrivet. CO2 og vanndamp er to viktige drivhusgasser som bidrar til å fange varmestråling i atmosfæren, og på den måten fungerer oppvarmende. I lavere høyder vil det fra flytrafikken være CO2-utslippene som gir den dominerende effekten, mens i større høyder kan utslipp av H2O, altså vanndamp, ha en betydelig effekt.

Tar vi med effekten av kondensstriper, øker lufttransportens andel av historisk strålingspådriv fra 3,5 til 4,9 prosent

Når den varme vanndampen i eksosen slippes ut og blandes med tilstrekkelig kald luft, oppstår kondensasjon. Hvis forholdene i atmosfæren er riktige med hensyn til temperatur og vanndamp, produseres iskrystaller som danner kondensstriper som etter hvert fordamper eller sprer seg utover og dekker større arealer. Kondensstripene har både oppvarmende og avkjølende effekt, men beregninger indikerer at netto global effekt er oppvarmende.

– Kondensstriper og påfølgende cirrusskyer består av iskrystaller, i motsetning til skyer nærmere bakken som oftest består av vanndamp. Disse tynne isskyene slipper igjennom mer av den kortbølgede solenergien, mens mindre av den langbølgede varmestrålingen fra jorda slipper ut igjen, sier TEMPO-forsker Marianne Tronstad Lund ved CICERO.

Høyden avgjør

Dannelse av kondensstriper og cirrusskyer avhenger av temperatur og fuktighet og dermed også av hvilken høyde flyene holder.

– Jo lenger kondensstripene blir hengende, jo større klimaeffekt har de, sier CICERO-forsker Ole Amund Søvde.
Søvde bidrar i det pågående forskningsprosjektet REACT4C, som undersøker i hvilken grad klimaeffekten av utslipp fra fly påvirkes av at flyruten endres.

– Vi ønsker å finne ut om det går an å minimere klimaeffekten fra flytrafikk ved å dirigere trafikken i forskjellige ruter, sier Søvde.
Ved å inkludere klimaeffekt for flyutslipp i et flyplanleggingsverktøy for Nord-Atlanteren, studerer de om dette kan endre de typiske flyrutene, samt hvilke økonomiske kostnader slike kan medføre for flyvningene.

 

Klimaeffekten domineres av flyreisene, som selv om de utgjør 0,3 prosent av reisene står for 51,9% av klimaeffekten fra reisene våre. 


Mer om klimaeffekten av reisene våre her

 

Oppvarmende utslipp og faktorer fra transport