Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Foto: aeinbu/Flickr
Foto: aeinbu/Flickr

Flyreising er ikke en «bad boy» sett fra et klimaståsted, skriver Norwegian i sitt siste magasin. Dette inspirerer til en gjennomgang av flyselskapets argumenter. CICERO Senter for klimaforskning har sammenliknet Norwegians tallmateriale med gjennomsnittsutslipp for tyske eller europeiske gjennomsnittskjøretøy i 2005. Utregningen baserer seg på temperaturendringen etter 50 år med konstante utslipp fra reising.

Norwegian opererer med lave utslippstall. Målt i karbondioksid (CO2) per passasjerkilometer er tallene omtrent halvparten av gjennomsnittet i den europeiske luftfarten. En del av forklaringen på dette kan være at Norwegian har en renere flyflåte og en litt høyere kabinfaktor enn gjennomsnittet. Jo færre ledige seter, jo lavere blir klimagassutslippet per passasjer.

Mer enn CO2

Norwegian har bare tatt med CO2 i utslippstallene sine, selv om det finnes en rekke andre gasser, partikler og effekter som har betydning for klimaeffekten. Dette ser vi klart i figuren under.  For bil, buss og tog betyr det ikke så mye om vi ikke inkluderer alle de andre klimaeffektene ettersom CO2 dominerer. For fly er alle de andre effektene til sammen viktigere enn CO2. Hvis Norwegian hadde inkludert disse effektene måtte de ha økt den totale klimaeffekten fra fly med omtrent 100 til 150 prosent. Størrelsen kommer an på hvilke antakelser man gjør i utregningene.

 

Fly utmerker seg fra andre transportmidler ved at de lager kondensstriper, som kan føre til danning av tynne cirrusskyer. Disse skyene lever bare i noen timer eller dager, men det er nok til å gi en kraftig oppvarmende effekt. Kunnskapen om disse klimaprosessene er imidlertid mye svakere enn kunnskapen vi har om oppvarmingseffekten fra CO2. At usikkerheten er stor kan være noe av grunnen til at Norwegian ikke tok dette med i sine overslag.

Problematiske sammenlikninger

Et annet problem er at Norwegian bare sammenlikner flyreisene med andre reiser av samme avstand. Dette fungerer bra på avstander der andre transportmidler er reelle konkurrenter. Men når Norwegian for eksempel viser at å fly til Las Palmas er bedre enn å ta toget, blir dette en sammenlikning som er lite realistisk fordi det ikke er noe reelt alternativ å ta toget til Las Palmas. Alternativet for de reisende ville kanskje være å ta bilen eller toget til en hytte i fjellet, eller en annen reise med mye kortere avstand.

Marginale tog

Brosjyren bruker også begrepet «marginale tog», altså utslippene det ville medføre om det ble satt inn et ekstra tog på norske jernbaner. Da brukes utslipp fra marginal elektrisitetsproduksjon, altså importert kraft som i hovedsak er produsert av utenlandsk kull. Her kunne Norwegian like gjerne regnet på måter som innebar langt lavere utslipp fra togene.

I sum er det ikke noen direkte store feil i det Norwegian skriver. Men resultatet blir påvirket av valg som systematisk drar i én retning. Å presentere klimaeffekter fra transport på en objektiv måte er en utfordring – som Norwegian kunne ha løst på en bedre måte. For de som lurer, er det – etter alle solemerke å dømme – mer klimavennlig å ta tog enn fly i Norge.

Av Borgar Aamaas, forsker, CICERO Senter for klimaforskning, 24. januar 2012